All posts tagged "Khổ như dân thành phố"

  • Tôi Viết
    Khổ như dân thành phố

    Lâu nay, cứ tưởng dân thành phố sướng hơn người thôn quê. Cuộc sống dư dả, nhà,...